Ochrana osobních údajů – Smecta

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách

Společnost Ipsen se zavazuje chránit vaše osobní údaje v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů, včetně Obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalších příslušných místních zákonů, které upravují ukládání, zpracování, přístup a přenos osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují způsoby, jakými může informace o osobách („uživatelé“), které používají tyto webové stránky („webové stránky“), sbírat, uchovávat a používat společnost Ipsen Pharma s.r.o., IČ: 07099321, sídlem Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 294625, („Ipsen“), jako správce údajů.

Aby byly dodrženy všechny nové předpisy v tomto odvětví, mohou se tyto zásady bez předchozího upozornění pravidelně měnit, upravovat nebo jinak aktualizovat. Vyzýváme proto návštěvníky, aby tuto stránku pravidelně sledovali.

S vašimi osobními údaji (jak je definováno níže) však bude vždy nakládáno v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, které byly účinné v době jejich sběru.

1. Sbírané osobní údaje

Údaje poskytnuté dobrovolně návštěvníkem

Společnost Ipsen může sbírat osobní údaje zahrnující vaše jméno, e-mailovou adresu, město a zemi bydliště („osobní údaje“). Pokud si přejete dostávat informace od společnosti Ipsen/kontaktovat společnost Ipsen, jsou tyto kategorie osobních údajů povinné.

Tyto osobní údaje vás přímo identifikují.

Navigační údaje

Při běžném provozu sbírají informační systémy a softwarové postupy používané pro fungování webových stránek některé osobní údaje, jejichž přenos je při použití internetových komunikačních protokolů skrytý.

Tyto údaje zahrnují: IP adresy, typ použitého prohlížeče, operační systém, název domény a adresu webových stránek, ze kterých/na které byl proveden přístup/odchod, informace o stránkách, které uživatelé navštívili v rámci webu, čas přístupu, doba strávená na jednotlivých stránkách, analýza vnitřní cesty a další parametry týkající se operačního systému a IT prostředí uživatele.

Tyto technické/IT údaje jsou shromažďovány a využívány výhradně souhrnně a anonymně a lze je použít k určení odpovědnosti v případě podezření na IT/elektronické přestupky, které způsobily poškození webových stránek.

Tyto osobní údaje vás neidentifikují přímo podle jména, ale mohou být použity k rozpoznání konkrétního počítače nebo zařízení, které navštívilo webové stránky.

2. Použití osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účely oprávněných zájmů společnosti Ipsen, konkrétně pro lepší interakci s vámi a pro to, aby pro vás byly webové stránky užitečnější. Vaše osobní údaje tak mohou být použity za účelem:

Vaše osobní údaje nebudou prodávány, sdíleny, ani jinak distribuovány třetím stranám bez vašeho souhlasu, s výjimkou případů, kdy to od nás vyžaduje příslušný zákon, soudní příkaz či vládní nařízení, nebo pokud je takové zveřejnění jinak nezbytné pro podporu jakéhokoli trestního či jiného právního vyšetřování nebo řízení u nás nebo v zahraničí.

3. Příjemci osobních údajů

Pro účely popsané výše může být společnost Ipsen nucena sdílet vaše osobní údaje s následujícími oprávněnými třetími stranami:

  • Společnost Ipsen a její pobočky;
  • Vybraní dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo prodejci jednající podle pokynů společnosti Ipsen ohledně hostování webových stránek, analýzy dat, vyřizování objednávek, poskytování informačních technologií a související infrastruktury, služeb zákazníkům, doručování e-mailů, auditů atd.;
  • Právní nebo správní orgány: jak vyžadují příslušné zákony, včetně zákonů mimo zemi vašeho bydliště;
  • Potenciální nabyvatelé a další zúčastněné strany v případě fúze, právní restrukturalizace, jako je akvizice, společný podnik, postoupení, rozdělení nebo odprodej;

V každém případě bude společnost Ipsen od těchto třetích stran vyžadovat následující:

  • Zavázat se k dodržování zákonů o ochraně údajů a pravidel těchto zásad;
  • Zpracovávat osobní údaje pouze pro účely popsané v těchto zásadách;
  • Zavést vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu integrity a důvěrnosti vašich osobních údajů.

4. Přenos osobních údajů

Společnost Ipsen je globální biofarmaceutická skupina s pobočkami, partnery a subdodavateli v mnoha zemích světa.

Z tohoto důvodu může být nutné, aby společnost Ipsen předávala vaše osobní údaje v jiných jurisdikcích, a to i z Evropského hospodářského prostoru do zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nemusí být považovány za země poskytující stejnou úroveň ochrany jako jurisdikce, v níž se nacházíte.

V případech, kdy společnost Ipsen potřebuje přenést osobní údaje mimo Evropskou unii, zajistí, aby byla implementována přiměřená ochranná opatření, jak to vyžadují příslušné právní předpisy o ochraně údajů (včetně případných standardních smluvních doložek Evropské komise.).

5. Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány maximálně po dobu 3 let od: (i) jejich sběru nebo (ii) posledního kontaktu, který s vámi máme.

6. Zabezpečení

Vaše osobní údaje budou uloženy na zabezpečených serverech a budou přísně důvěrné. Za utajení svého jedinečného hesla a informací o účtu nesete odpovědnost vy sami.

7. Právo na přístup, opravu a námitku

V závislosti na okolnostech a platné legislativě máte následující práva týkající se vašich informací:

Právo Co znamená?
a. Právo na přístup Máte právo získat přístup k informacím zpracovávaným společností Ipsen.
b. Právo na opravu Pokud jsou vaše údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo na jejich opravu.
c. Právo na výmaz Toto je také známé jako „právo být zapomenut“. Zjednodušeně řečeno vám to umožňuje požádat o smazání nebo odstranění vašich údajů, pokud neexistuje žádný pádný důvod, aby je společnost Ipsen nadále používala. Toto není obecné právo na výmaz; existují výjimky.
d. Právo na omezení zpracování Za určitých okolností máte právo „zablokovat“ nebo potlačit další používání vašich informací. Pokud je zpracování omezeno, společnost Ipsen může vaše údaje stále uchovávat, ale nesmí je dále používat.
e. Právo na přenositelnost údajů Za určitých okolností máte právo získat a znovu použít své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
f. Právo vznést námitku Za určitých okolností máte právo vznést námitku proti určitým typům zpracování.

 

Pokud chcete uplatnit některé z těchto práv, zašlete nám žádost o uplatnění práva subjektu údajů vyplněním tohoto formuláře.

Nejste-li spokojeni s odpovědí na svou stížnost nebo se domníváte, že zpracování vašich údajů není v souladu s právními předpisy o ochraně údajů, můžete podat stížnost příslušnému orgánu dozoru nad ochranou údajů.

8. Přesměrování na externí stránky

Aby bylo možné začlenit funkce sociálních sítí přímo do webových stránek (např. funkci „To se mi líbí“ na Facebooku, funkci „Sledovat“ na Twitteru), mohou se na těchto webových stránkách nacházet některé speciální nástroje zvané zásuvné moduly sociálních sítí.

Všechny zásuvné moduly sociálních sítí jsou označeny logem příslušné sociální sítě.

Při interakci se zásuvným modulem prezentovaným na webových stránkách (např. kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“) nebo při zanechání komentáře, jsou příslušné informace odeslány prohlížečem přímo platformě sociální sítě (v tomto případě Facebooku), která si je uloží do paměti.

Chcete-li získat více informací o účelu, typu a způsobu sběru, zpracování, využívání a uchovávání osobních údajů platformou sociální sítě a o tom, jak uplatnit svá práva, přečtěte si zásady ochrany osobních údajů dané sociální sítě.

V tuto chvíli se na webových stránkách nenacházejí žádné zásuvné moduly sociálních sítí.

9. Odkazy na webové stránky třetích stran nebo z nich

Z webových stránek můžete pomocí odkazů přejít na jiné webové stránky, na webové stránky vás také mohou přesměrovat třetí strany.

Správce údajů odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli žádosti o osobní údaje a/nebo jejich poskytování webovým stránkám třetích stran a v souvislosti se správou přístupových údajů vydaných subjekty třetích stran.

Před poskytnutím jakýchkoli informací byste se měli seznámit se zásadami ochrany osobních údajů na stránkách třetích stran.

10. Použitá technologie

Cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a podobné technologie („cookies“), včetně cookies třetích stran.

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou umístěny ve vašem počítači, smartphonu nebo jiném zařízení. Cookies jsou uloženy na pevném disku vašeho zařízení, aniž by hrozilo jeho poškození.

Vstupem na webové stránky můžete:

  • Přijmout používání cookies, nebo
  • Odmítnout používání cookies, nebo
  • Nastavit předvolby cookies.

Chcete-li získat více informací, přečtěte si naše Zásady používání souborů cookies.

11. Jak nás kontaktovat

Pokud máte nějaké dotazy nebo komentáře k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů, neváhejte poslat e-mail pověřenci pro ochranu osobních údajů společnosti Ipsen na adresu dataprivacy@ipsen.com