DÁVKOVÁNÍ A POUŽITÍ – Smecta

DÁVKOVÁNÍ A POUŽITÍ

Léčba akutního průjmu:

  • Děti od 2 let: 2 sáčky denně, současně s roztokem určeným k doplnění tekutin do organismu.
  • Dospělí: 3 sáčky denně

Na začátku akutní průjmové epizody může být tato dávka zdvojnásobena.

Léčba jiných indikací:

  • Dospělí: 3 sáčky denně

Obsah sáčku se těsně před použitím rozpustí v 50 ml vody nebo se zamíchá do dětské polotekuté stravy.

Podrobnější informace o dávkování a způsobu podání naleznete v příbalovém letáku SMECTY® ZDE.

Upozornění: V případě, že příznaky neustoupí během 7 dnů léčby (u dětí do 3 dnů), dojde ke zhoršení stavu pacienta nebo se ve stolici objeví krev, je nezbytné vyhledat lékaře. Lékaře vyhledejte vždy při průjmu malých dětí. Léčba SMECTOU® nevylučuje v případě potřeby rehydrataci (= doplnění tekutin). Míru rehydratace a způsob podání je nutno přizpůsobit věku a stavu pacienta a závažnosti průjmu. Při předávkování nebo náhodném požití většího množství přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Aktuálně platnou příbalovou informaci léčivého přípravku Smecta lze vyhledat na webových stránkách Státního ústavu prokontrolu léčiv v sekci Databáze léků na adrese http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php po zadání názvu léčivého přípravku.